Breton - French Dictionary Index

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Om detta lexikon

As part of Babylon's Translation platform Breton - French Dictionary is designed to help you with your Breton to Franska translation.

Översätt Franska ord och uttryck, tekniska och specialiserade termer, fackuttryck och slangord till BretonKA.


Information om lexikonet
Skapat av: T. Fohanno
Ingår som en del av Babylons ordboks-, översättnings- och informationsplattform under titeln: Breton - Français
Antal definitioner som finns i detta lexikon: 9560
Källspråk: Breton
Målspråk: Franska
Länk till denna sida: Kopiera följande HTML-kod och klistra in den på din webbsida ELLER kontakta oss för support: