Polish English Dictionary0.10 | babylon-software.com

Polish English Dictionary0.10 Index

Babylon NG

Nästa generation av översättning!

Ladda ner - det är gratis

Om detta lexikon

As part of Babylon's Translation platform Polish English Dictionary0.10 is designed to help you with your Polska to Engelska translation.

Översätt Engelska ord och uttryck, tekniska och specialiserade termer, fackuttryck och slangord till PolskaKA.


Information om lexikonet
Skapat av: Dr. Waldemar Labusga
Ingår som en del av Babylons ordboks-, översättnings- och informationsplattform under titeln: Polish-English 0.10
Antal definitioner som finns i detta lexikon: 3463
Källspråk: Polska
Målspråk: Engelska
Länk till denna sida: Kopiera följande HTML-kod och klistra in den på din webbsida ELLER kontakta oss för support: